مشاوره تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری

 
 
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

 

1- زبان تخصصی

A- زبان تخصصی بیوتکنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، تألیف مهندس فاضل‌زاده، انتشارات پوران پژوهش.

B- The scientific English for agriculture ، تألیف هومن همایونی، انتشارات پارسه.

C- زبان کشاورزی 1 و 2

D- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی – رشته زراعت و اصلاح نباتات – انتشارات فرهنگستان علوم

 

2- ژنتیک

A- ژنتیک کشاورزی- تألیف دکتر منصور امیدی ،انتشارات پوران پژوهش.

B - ژنتیک تألیف استنسفیلد، ‌ویرایش ششم

C - اصول ژنتیک- تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی و دکتر ابراهیم سید طباطبایی

 

3- اصلاح نباتات

A- اصلاح نباتات در گیاهان زراعی، تألیف مهندس علی فاضل‌زاده (انتشارت پوران پژوهش)

B- اصلاح گیاهان زراعی- تألیف دکتر احمد ارزانی

C- اصلاح نباتات زراعی- تألیف دکتر یزدی صمدی، دکتر عبدمیشانی

D- اصلاح نبات- تألیف دکتر بهمن اهدایی،‌انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

E- اصلاح نباتات، تألیف ‌والتر فهر، ‌ترجمه دکتر زینالی و دکتر حسین‌زاده، ‌انتشارات دانشگاه تهران

 

4- حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی

A- آفات و بیماریهای گیاهی،‌ تالیف خانم مهندس اصلاحی انتشارات پوران پژوهش.

B- جزوه حشره‌شناسی و آفات دانشگاه تهران (دکتر آزمایش‌فر)

C- کتاب دکتر میرکریمی

 

5- بیوشیمی

A- کتاب بیوشیمی، تألیف دکتر احسانی، انتشارات پوران پژوهش

B- بیوشیمی، تألیف ‌هارپر، لیومن، لنینجر

C- چکیده بیوشیمی- تألیف دکتر پروین پاسالار

 

6- فیزیولوژی

A- فیزیولوژی گیاهی تألیف دکترافراسیاب راهنما،  انتشارات پوران پژوهش.

B- جزوه کلاسی فیزیولوژی گیاهی (دکترهمایونی) در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

C- فیزیولوژی گیاهی- تألیف هاپکینز جلد 1 و 2 – ترجمه احمدی – انتشارات دانشگاه تهران

D- فیزیولوژی گیاهی- تألیف تایز و زایگر جلد 1 و 2 - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

7- زبان عمومی ارشد

A- زبان انگلیسی عمومی جلد (1و2) لغت و درک مطلب و گرامر، تألیف مهرداد امیری، انتشارات پوران پژوهش

 

8-7 آزمون ارشد مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی در کشاورزی ]شامل آزمون‌های سراسری 10 سال اخیر به همراه پاسخ‌های تشریحی[