مشاوره تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری

 
 
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

 

1- زبان تخصصی

A- زبان تخصصی بیوتکنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، تألیف مهندس فاضل‌زاده، انتشارات پوران پژوهش.

B- The scientific English for agriculture ، تألیف هومن همایونی، انتشارات پارسه.

C- زبان کشاورزی 1 و 2

D- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی – رشته زراعت و اصلاح نباتات – انتشارات فرهنگستان علوم

 

2- ژنتیک

A- ژنتیک کشاورزی- تألیف دکتر منصور امیدی ،انتشارات پوران پژوهش.

B - ژنتیک تألیف استنسفیلد، ‌ویرایش ششم

C - اصول ژنتیک- تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی و دکتر ابراهیم سید طباطبایی

 

3- اصلاح نباتات

A- اصلاح نباتات در گیاهان زراعی، تألیف مهندس علی فاضل‌زاده (انتشارت پوران پژوهش)

B- اصلاح گیاهان زراعی- تألیف دکتر احمد ارزانی

C- اصلاح نباتات زراعی- تألیف دکتر یزدی صمدی، دکتر عبدمیشانی

D- اصلاح نبات- تألیف دکتر بهمن اهدایی،‌انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

E- اصلاح نباتات، تألیف ‌والتر فهر، ‌ترجمه دکتر زینالی و دکتر حسین‌زاده، ‌انتشارات دانشگاه تهران

 

4- حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی

A- آفات و بیماریهای گیاهی،‌ تالیف خانم مهندس اصلاحی انتشارات پوران پژوهش.

B- جزوه حشره‌شناسی و آفات دانشگاه تهران (دکتر آزمایش‌فر)

C- کتاب دکتر میرکریمی

 

5- بیوشیمی

A- کتاب بیوشیمی، تألیف دکتر احسانی، انتشارات پوران پژوهش

B- بیوشیمی، تألیف ‌هارپر، لیومن، لنینجر

C- چکیده بیوشیمی- تألیف دکتر پروین پاسالار

 

6- فیزیولوژی

A- فیزیولوژی گیاهی تألیف دکترافراسیاب راهنما،  انتشارات پوران پژوهش.

B- جزوه کلاسی فیزیولوژی گیاهی (دکترهمایونی) در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

C- فیزیولوژی گیاهی- تألیف هاپکینز جلد 1 و 2 – ترجمه احمدی – انتشارات دانشگاه تهران

D- فیزیولوژی گیاهی- تألیف تایز و زایگر جلد 1 و 2 - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

7- زبان عمومی ارشد

A- زبان انگلیسی عمومی جلد (1و2) لغت و درک مطلب و گرامر، تألیف مهرداد امیری، انتشارات پوران پژوهش

 

8-7 آزمون ارشد مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی در کشاورزی ]شامل آزمون‌های سراسری 10 سال اخیر به همراه پاسخ‌های تشریحی[


 
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی - زراعت - اصلاح نباتات
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

 

1- زبان تخصصی

A- زبان تخصصی بیوتکنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، تألیف مهندس فاضل‌زاده، انتشارات پوران پژوهش.

B- The scientific English for agriculture ، تألیف هومن همایونی، انتشارات پارسه.

C- زبان کشاورزی 1 و 2

D- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی – رشته زراعت و اصلاح نباتات – انتشارات فرهنگستان علوم

 

2- زراعت

A- جزوه کلاسی درس زراعت، پوران پژوهش (دکترهمایونی)

B- تولید نباتات صنعتی- دکتر محمدرضا خواجه پور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

C- زراعت در مناطق خشک- دکتر عوض کوچکی، دکتر امین علیزاده- انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

D- زراعت غلات- دکتر قربان نورمحمدی- دکتر علی کاشانی، دکتر عطالله سیادت- انتشارات شهید چمران اهواز

E- زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای- دکتر‌هادی کریمی- اتشارات دانشگاه تهران

F- مبانی زراعت عمومی- دکتر خواجه پور- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

3- فیزیولوژی گیاهان زراعی

A- جزوه کلاسی درس فیزیولوژی گیاهان زراعی - دکترهمایونی در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

B- کتاب فیزیولوژی گیاهی (درس و تست)، مهندس افراسیاب راهنما انتشارات پوران پژوهش.

C- فیزیولوژی گیاهان زراعی-‌ترجمه دکتر علی احمدی و مهندسی عادل سی و سه مرده- انتشارات دانشگاه تهران

D- فیزیولوژی گیاهان زراعی-‌ترجمه دکتر غلامحسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

4- اکولوژی

A- جزوه کلاسی درس  اکولوژی، دکتر همایونی در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

B- جزوه اکولوژی دکتر جوانشیر- تبریز

C- کتاب اکولوژی تالیف دکتر اردکانی- انتشارات دانشگاه تهران

 

5- خاک شناسی

A- جزوه خاکشناسی، دکترهمایونی در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

B- مبانی خاکشناسی  دکتر شهلا محمودی و محمود حکیمیان - دانشگاه دانشگاه تهران

 

6- طرح آزمایشات کشاورزی

A- کتاب طرح آزمایشات کشاورزی- دکترعلیرضا اطمینان- انتشارات پوران پژوهش.

B-طرح آزمایشات کشاورزی (1)- دکتر محمد مقدم و دکتر مصطفی ولی زاده

C- طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی- دکتر یزدی صمدی، ولی‌زاده، رضایی

 

7- ژنتیک

.

َA - ژنتیک استنسفیلد، ویرایش ششم

B - اصول ژنتیک- دکتر بهمن یزدی صمدی و دکتر ابراهیم سید طباطبایی

8- اصلاح نباتات

A- اصلاح نباتات در گیاهان زراعی، تألیف دترعلی فاضل‌زاده انتشارات پوران پژوهش.

B- اصلاح گیاهان زراعی، تألیف دکتر احمد ارزانی

C- اصلاح نباتات زراعی، تألیف دکتر یزدی صمدی، دکتر عبدمیشانی

9- آمار و احتمالات

A-  جزوه آمار و احتمالات- جزوه کلاسی دکتراطمینان در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

B- آمار و احتمالات کشاورزی، پیمان فروزش، انتشارات پوران پژوهش.

C- آمار و احتمالات- دکتر عبدالمجید رضایی

D- مفاهیم کاربردی آمار، ‌دکتر علیرضا طالعی،‌انتشارات دانشگاه تهران

 

10- زبان عمومی

A- زبان عمومی (لغات و درک مطلب و گرامر)، تألیف امیری، انتشارات پوران پژوهش.

 

11-9 آزمون ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ]شامل آزمون‌های سراسری 9 سال اخیر به همراه پاسخ‌های تشریحی[

 


 
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع:

1- زبان تخصصی

A - زبان تخصصی زیست‌شناسی، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)

B- ESM

C- Medical terminology

D- Biology of Microoganisms (Brock)

E- Cell and Molecular Biology (Watson)

2- بیوشیمی

A - بیوشیمی، تألیف ‌دکتر احسانی، انتشارات پوران پژوهش.

-B کتاب بیوشیمی، تألیف ‌دکتر جعفرنژاد، انتشارات پوران پژوهش.

C- Principles of Biochemistry (Lehninger)

D- Text Book of Biochemistry (Devlin)

E- Biochemistry (strayer)

F- مبانی بیوشیمی، تألیف پرویز پناهی

 

3- ژنتیک

A- ژنتیک،‌ دکتر حسینی (سری کتاب ارشد،‌ پوران پژوهش)

B- جزوه ژنتیک، دکتر سهرابی، درس و تست در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

C- ژنتیک، تألیف دکتر سهرابی، انتشارات پوران پژوهش. (در دست چاپ)

-Dژنتیک آساد

-Eژنتیک استانسفیلد

-Fژنتیک مولکولی پزشکی دو هزاره سوم

-Gژنوم 3 براون

-Hکلون سازی ژن ها و آنالیز DNA(براون)

I- Genetics, 2nd ed. Rossell

J- Genes V, Lewin

K – Genomes .Drown

 

4- سلولی و مولکولی

-A بیولوژی مولکولی، تألیف دکترعبادی، انتشارات پوران پژوهش.

 -Bبیولوژی سلولی، تألیف دکتر عبادی انتشارات پوران پژوهش) (در دست چاپ)

 -Cکتاب بیولوژی سلولی مولکولی مؤلف دکتر رسول صالحی

-D کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف دکتر مجد

-E کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف گیتی امتیازی

F- بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش ، انتشارات میر (تیمورزاده)

 

5-بیوفیزیک

-A بیوفیزیک، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش

B- کتاب مبانی بیوفیزیک، تألیف دکتر حسین دخت

 -Cکتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست‌ها ترجمه فردرانی

 -Dبیوفیزیک و محاسبات بیوشیمیایی (دکتر موسوی موحدی)

 -Eشیمی فیزیک (دکتر صبوری)

 -Fکتاب فیزیک تشعشع (دکتر نجم آبادی ، عمدتاً 3 فصل اول)

 -Gکتاب بیوشیمی فیزیک _ دکتر فرزامی (فصول بیوترمودینامیک ، بیوشیمی فیزیک محلول‌ها الکتروفورزها ، کروماتوگرافی)

-H کتاب مبانی بیوفیزیک مؤلف حسین دخت به خصوص فصول بیوفیزیک غشا ویسکوزیته، اسپکتروفوتومتری

-I کتاب رادیولوژی برای رادیولوژیست‌ها - دکتر مزدرانی

 

6- میکروبیولوژی عمومی و میکروب شناسی سیستماتیک (باکتری شناسی پزشکی)

-A میکروبیولوژی تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

B- میکروب کاربردی، تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

 -Cمیکرب شناسی تألیف دکتر ملکزاده

 -Dجزوه میکروبیولوژی محیطی تألیف خانم دکتر نوحی منبع درسی میکروبیولوژی محیطی

 -Eمیکروب‌شناسی تألیف جاوتز

F- میکروب شناسی تألیف مورای

G- میکروبیولوژی عمومی تألیف دکتر ملکزاده

H- میکروبیولوژی کاربردی، تألیف خانم دکتر مهرابیان.

 

7- میکروبیولوژی غذایی

-A میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد 1 و 2) ترجمه دکتر علی مرتضوی

 -Bمیکروب شناسی غذایی ترجمه دکتر محرابیان

C- چکیده میکروبیولوژی، تألیف دکتر رحیمی

 

8- میکروبیولوژی صنعتی

-A بیوتکنولوژی و میکروب صنعتی ترجمه دکتر علی مرتضوی

 

9-ایمونولوژی

A- کتاب ایمونولوژی-دکتر ابولعباس

 

10- ویروس شناسی

-A ویروس شناسی جاوتز

-Bویروس شناسی مورای

-Cویروس شناسی


 
 
منابع آزمون رشته زیست شناسی
نویسنده : هومن همایونی - ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 

منابع:

1- زبان تخصصی

A - زبان تخصصی زیست‌شناسی، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش (در دست چاپ)

B- ESM

C- Medical terminology

D- Biology of Microoganisms (Brock)

E- Cell and Molecular Biology (Watson)

2- بیوشیمی

A - بیوشیمی، تألیف ‌دکتر احسانی، انتشارات پوران پژوهش.

-B کتاب بیوشیمی، تألیف ‌دکتر جعفرنژاد، انتشارات پوران پژوهش.

C- Principles of Biochemistry (Lehninger)

D- Text Book of Biochemistry (Devlin)

E- Biochemistry (strayer)

F- مبانی بیوشیمی، تألیف پرویز پناهی

 

3- ژنتیک

A- ژنتیک،‌ دکتر حسینی (سری کتاب ارشد،‌ پوران پژوهش)

B- جزوه ژنتیک، دکتر سهرابی، درس و تست در مؤسسه آموزش عالی آزاد مهستان

C- ژنتیک، تألیف دکتر سهرابی، انتشارات پوران پژوهش. (در دست چاپ)

-Dژنتیک آساد

-Eژنتیک استانسفیلد

-Fژنتیک مولکولی پزشکی دو هزاره سوم

-Gژنوم 3 براون

-Hکلون سازی ژن ها و آنالیز DNA(براون)

I- Genetics, 2nd ed. Rossell

J- Genes V, Lewin

K – Genomes .Drown

 

4- سلولی و مولکولی

-A بیولوژی مولکولی، تألیف دکترعبادی، انتشارات پوران پژوهش.

 -Bبیولوژی سلولی، تألیف دکتر عبادی انتشارات پوران پژوهش) (در دست چاپ)

 -Cکتاب بیولوژی سلولی مولکولی مؤلف دکتر رسول صالحی

-D کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف دکتر مجد

-E کتاب زیست سلولی مولکولی مؤلف گیتی امتیازی

F- بیولوژی سلولی و مولکولی لودیش ، انتشارات میر (تیمورزاده)

 

5-بیوفیزیک

-A بیوفیزیک، تألیف استاد حسامی، انتشارات پوران پژوهش

B- کتاب مبانی بیوفیزیک، تألیف دکتر حسین دخت

 -Cکتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست‌ها ترجمه فردرانی

 -Dبیوفیزیک و محاسبات بیوشیمیایی (دکتر موسوی موحدی)

 -Eشیمی فیزیک (دکتر صبوری)

 -Fکتاب فیزیک تشعشع (دکتر نجم آبادی ، عمدتاً 3 فصل اول)

 -Gکتاب بیوشیمی فیزیک _ دکتر فرزامی (فصول بیوترمودینامیک ، بیوشیمی فیزیک محلول‌ها الکتروفورزها ، کروماتوگرافی)

-H کتاب مبانی بیوفیزیک مؤلف حسین دخت به خصوص فصول بیوفیزیک غشا ویسکوزیته، اسپکتروفوتومتری

-I کتاب رادیولوژی برای رادیولوژیست‌ها - دکتر مزدرانی

 

6- میکروبیولوژی عمومی و میکروب شناسی سیستماتیک (باکتری شناسی پزشکی)

-A میکروبیولوژی تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

B- میکروب کاربردی، تألیف دکتر آموزگار، انتشارات پوران پژوهش

 -Cمیکرب شناسی تألیف دکتر ملکزاده

 -Dجزوه میکروبیولوژی محیطی تألیف خانم دکتر نوحی منبع درسی میکروبیولوژی محیطی

 -Eمیکروب‌شناسی تألیف جاوتز

F- میکروب شناسی تألیف مورای

G- میکروبیولوژی عمومی تألیف دکتر ملکزاده

H- میکروبیولوژی کاربردی، تألیف خانم دکتر مهرابیان.

 

7- میکروبیولوژی غذایی

-A میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد 1 و 2) ترجمه دکتر علی مرتضوی

 -Bمیکروب شناسی غذایی ترجمه دکتر محرابیان

C- چکیده میکروبیولوژی، تألیف دکتر رحیمی

 

8- میکروبیولوژی صنعتی

-A بیوتکنولوژی و میکروب صنعتی ترجمه دکتر علی مرتضوی

 

9-ایمونولوژی

A- کتاب ایمونولوژی-دکتر ابولعباس

 

10- ویروس شناسی

-A ویروس شناسی جاوتز

-Bویروس شناسی مورای

-Cویروس شناسی


 
 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳٩۱
 
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com